Kontakti

Adrese

Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība “Straupe”

Reģistrācijas nr.: 49503003835
“Pienotava”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152

Pasūtījumu pieņemšana

darba dienās līdz plkst. 10.00
tālr. 64132256 vai mob. tālr. 26468734
fakss 64132264
pasutijumi@straupespiens.lv

Norēķinu rekvizīti

Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība "Straupe"

Adrese: "Pienotava", Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152
Reģistrācijas nr.: LV 49503003835
PVN nr. 49503003835

Banka: A/S SEB banka
Konts: LV58 UNLA 0004 0004 6105 4

Kontaktinformācija

Tirdzniecības vadītājs
Ivo Apenītis
Telefons: 26678536; 64161966
Fakss: 64132264
E-pasts: tirdznieciba@straupespiens.lv
Valdes priekšsēdētājs
Imants Balodis
Telefons: 29195496; 64132177
Fakss: 64132264
E-pasts: valde@straupespiens.lv
Izpilddirektors
Andris Rieksts
Telefons: 22333494
Fakss: 64132264
E-pasts: andris@straupespiens.lv
Galvenā grāmatvede
Ilona Kūlīte
Telefons: 26467952
Fakss: 64132264
E-pasts: gramatvediba@straupespiens.lv
Ražošanas vadītājs
Rolands Jomerts
Telefons: 26441575; 64161966
Fakss: 64132264
E-pasts: tehniskais@straupespiens.lv
Loģistikas vadītājs
Sandis Veitmanis
Telefons: 20218617, 64161966
Fakss: 64161966
E-pasts: sandis@straupespiens.lv
Ražošanas meistare
Gunta Tetere
Telefons: 29339556, 64132161