fondi

Projekts „Pārstrādes un realizācijas uzlabojumi”

Projekta mērķis:

  •        iegādāties krējuma pasterizatoru un homogrnizatoru
  •        iegādāties gaisa kompresoru,
  •        iegādāties kravas furgonus ar saldētavu.

Projekta Nr. 16-00-A00402-000064

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests