fondi

Projekts „Investīcijas materiālajos aktīvos”

Projekta mērķis:

  •    iegādāties divus specializētus kravas autofurgonus ar saldētavu
  • iegādāties notekūdeņu uzkrāšanas tvertni attīrīšanas ietaisēm

Projekta Nr. 18-00-A00402-000013

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

 

 

Projekts „Ieguldījumi attīstībā”

Projekta mērķis:

  •        iegādāties iekārtu piena pieņemšanai un uzskaitei,
  •        iegādāties biezpiena fasēšanas iekārtu,
  •        iegādāties piena normalizācijas tvertni,
  • iegādāties gaisa dzesētājus ražošanas telpās.

Projekta Nr. 17-00-A00402-000058

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Projekts „Pārstrādes un realizācijas uzlabojumi”

Projekta mērķis:

  •        iegādāties krējuma pasterizatoru un homogrnizatoru,
  •        iegādāties gaisa kompresoru,
  •        iegādāties kravas furgonus ar saldētavu.

Projekta Nr. 16-00-A00402-000064

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests