Kontakti

Adrese

Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība “Straupe”

Reģistrācijas nr.: 49503003835
“Pienotava”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152

lauku_lab_tirgus

Pasūtījumu pieņemšana

darba dienās līdz plkst. 10.00
tālr. 64132256 vai mob. tālr. 26468734
fakss 64132264
pasutijumi@straupespiens.lv

Norēķinu rekvizīti

Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība "Straupe"

Adrese: "Pienotava", Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152
Reģistrācijas nr.: LV 49503003835
PVN nr. 49503003835

Banka: A/S SEB banka
Konts: LV58 UNLA 0004 0004 6105 4

Kontaktinformācija

Imants Balodis
Valdes priekšsēdētājs
Telefons: 29195496
Fakss: 64132264
E-pasts: valde@straupespiens.lv
Rolands Jomerts
Tehniskais direktors
Telefons: 26441575; 64161966
Fakss: 64132264
E-pasts: tehniskais@straupespiens.lv
Jana Venta
Tirdzniecības vadītāja
Telefons: 26678536, 64132264
Fakss: 64132264
E-pasts: jana@straupespiens.lv
Sandis Veitmanis
Loģistikas vadītājs
Telefons: 20218617, 64161966
Fakss: 64161966
E-pasts: sandis@straupespiens.lv
Rūta Balode
Galvenā grāmatvede
Telefons: 64161964
Lilita Tiesnese
Ražošanas vadītāja
Telefons: 29339556, 64132161
Gunta Tetere
Ražošanas meistare
Telefons: 29339556, 64132161